Bresenham algorithm for a circle 2

$$$APPLET

Na zaciatku sa v applete vykresli kruznica. Po kliknuti do plochy appletu sa sa vykresli kruzica s predchadzajucimi parametramy len s posunutym stretom do bodu kliku. Po kliknuti a nasledovnom tahani mysky sa vytvory nova kruznica s novym polomerom ktory sa urci od posunutia mysky. Zmena hrubky sa vykonava scrolbarom. Farba sa namiesa podla vyberu z ponuky. Miesa sa v RGB. Author Pataky Mikulas

Source code