• popis: aplikácia k vybranému obrázku pridá šum a následne ho odstráni :) . A samozrejme všetky tri fázy vykreslí pre porovnanie
  • ovládanie: vyberte si obrázok, ktorý chcete filtrovat (IMAGE), môžete si vybrať veľkosť zašumenia obrázku (NOISE), filtrovacej masky (MASK SIZE) a typ masky (MASK TYPE). Spustite filtrovanie tlačidlom OK.
  • typy masiek: (pri velkosti masky 5)
    NxN cross plus diamond
$$$APPLET

Median filter applet. Author Porvazníková Andrea

Source code