Jednotlivé java applety sú dostupné len v anglickej verzii.

Zmente si jazyk na anglický.

Copyright (c) 1999-2019 Juraj Štugel. www.netgraphics.sk