Koch Snow

Projekt z Webovej grafiky

Applet

Bolo potrebné vytvoriť applet, ktorý implementuje fraktál, Kochovu vločku.

Princíp je takýto:

0-1 iterácia kochovej vločky

A ďalej algoritmus rekurzívne nahrádza každú úsečku zloženou čiarou tvaru podobnému prvému stupňu na obrázku vyššie. Pokial začíname namiesto s jednou úsečkou s rovnostranným trojuholníkom, tak nám vznike tzv. Kochova vločka.

$$$APPLET

Applet Koch Snow Author: Strizenec Michal