Orezávanie textu

    Podľa toho, ako sú reprezentované znaky, rozdeľujeme orezávanie na plošné alebo čiarové. Plošne orezávame v tom prípade, ak sú znaky reprezentované pomocou bitmapy a čiarovo, ak pomocou úsečiek. Väčšinou sa však používa písmo, ktoré je zložené z čiar a kriviek tzv. vektorové. Jeho výhodou je skutočnosť, že ho môžeme zväčšovať a zmenšovať bez straty kvality.

Podľa toho ako presne chceme text orezávať, rozdeľujeme orezávanie textu :

  • na presné
  • orezanie na znak
  • orezanie textu podľa slov alebo celého riadku.

    V bežnom textovom kódovaní je každý znak reprezentovaný jednou hodnotou o veľkosti 1 bajt. Tu sa pri orezávaní musíme pozerať na znak ako na nedeliteľný objekt. Každý znak je obsiahnutý v minimálnom obdĺžniku, ktorý nazveme obálkou znaku. Pri orezávaní na znak testujeme, či je stred obálky v okne alebo či obálka je celá v okne alebo nie. Podľa toho rozhodneme, či daný znak zobrazíme.

V prípade presného orezávania textu reprezentovaného vektorovo musíme testovať prienik v každou úsečkou a krivkou, z ktorej sa znak skladá. Táto metóda je ale časovo náročná.

$$$APPLET

Applet Orezávanie textu do okna

Text Clipping

$$$APPLET

Applet Text Clipping. Author Ladicky Juraj

Source code
Copyright (c) 1999-2019 Juraj Štugel. www.netgraphics.sk