RGB to HSV converter

RGB to HSV converter

$$$APPLET

RGB to HSV converter. Author Daniel Pohanka and Peter Pech

$$$APPLET

RGB to HSV converter. Author Daniel Pohanka and Peter Pech

HSV/HSB, hue (odtien), saturation (saturácia), value/brightness (jas) alebo lightness/ luminance (svetlost) pri HSL modeli, sú tri parametre vystihujúce farbu tak, ako si ju prirodzene predstavujeme, teda na základe odtiena, saturácie a jasu alebo svetlosti. Základný rozdiel medzi týmito dvoma modelmi je v poslednom parametri, ktorý sa môže na prvý pohlad javit rovnaký. V skutocnosti pojem jasu poukazuje na jasnost farby a svetlost zas hovorí o vlastnosti materiálu.

Oba tieto farebné systémy sú odvodené od RGB modelu a teda sú podmienené farebným priestorom vytvoreným z RGB modelu, z ktorého sú vytvorené. Tiež ich môžeme popísat ako nelineárne deformácie farebnej RGB kocky, pricom HSV možno graficky znázornit ako farebný kužel a HSL ako dvojitý kužel, dvojitý hexagonálny kužel alebo gulu.

Oba modely obvykle používajú rovnaký rozsah farebných odtienov udávaných v stupnoch, co už možno intuitívne vystupuje z kruhového alebo kruhovitého tvaru ich zobrazení. Bežne používaná stupnica nápadne pripomína farebné spektrum, no obsahuje aj najdôležitejšie mimospektrálne farby – cyan (zelenomodrá) a magenta (svetlá fialová).

Saturácia, alebo intenzita farby sa meria v percentách, pricom 0 znamená absenciu farby a 100% zas farbu s maximálnou intenzitou. Aj pri tomto komponente sa prejavuje rozdiel medzi HSL a HSV. Pri HSL modeli prechádza saturácia vždy od úplne saturovanej farby k ekvivalentnej šedej. Naopak pri HSV, pri maximálnej hodnote parametra jasu (value), prechádza saturácia od plne intenzívnej farby ku bielej, co nepôsobí príliš intuitívne. Ekvivalentný odtien šedi teda musíme modelovat nielen pomocou saturácie ale aj pomocou jasu farby.

Posledný komponent, ci už je to jas (brightness/value) alebo svetlost (lightness), sa tiež meria v percentách, pricom nula vždy znací ciernu. Praktický rozdiel medzi dvoma podobnými kódovaniami sa objavuje aj pri tejto zložke. V HSL totiž svetlost pokrýva celý rozsah od ciernej až po bielu (100%) s možnostou dosiahnut plnú intenzitu farby v strede. Pri HSV modeli možno komponent jasu pri maximálnej saturácií nastavit len na polovicnú úroven – od ciernej po maximálne saturovanú farbu. Bielu farbu v tomto modeli môžeme potom nájst len na jednom mieste, pri maximálnom jase a minimálnej saturácii.

Oba farebné systémy HSV aj HSL sa bežne používajú v pocítacových grafických aplikáciách, práve pre ich názornost a jednoduchost. Dôležitým faktom ostáva, že tieto modely sú len transformáciou RGB modelu a teda majú v prevedení na farebný priestor rovnaký gamut ako priestor odvodený od RGB modelu.

Source code