Úvod

    Počítačová grafika je jednou z atraktívnych a rýchlo sa rozvíjajúcich častí počítačovej techniky. Jej popularita úzko súvisí s vývojom počítačov a ich dostupnosťou pre širokú verejnosť. Základom dnešnej komunikácie používateľa počítača je interakcia založená na základe myšlienky WYSIWYG (What you see, is what you get), čo v preklade znamená "Čo vidíš, to aj dostaneš". Takáto komunikácia prispieva k zlepšeniu vzťahu softwarového produktu (programu, aplikácie) s používateľom. Takýmto prístupom sa vyznačujú súčastné operačné systémy (napr. Windows, rôzne verzie Linuxu, BeOs,...).

    Cieľom tejto web stránky  je naučiť sa základy počítačovej grafiky, o metódach, sa v nej používajú, od najjednoduchších vecí ako je kreslenie bodu, úsečky , kružnice až po náročnejšie ako napríklad fraktály. O tom, že počítačová grafika má veľký význam, niet pochýb. Zasahuje do všetkých oblastí súčastného života a podieľa sa veľkou mierou na úspechu predaja výrobných produktov (reklama, efekty vo filmoch a pod.). V súčasnosti je preto nevyhnutné "kráčať s dobou", a teda vedieť aj niečo o počítačovej grafike.

    Na podporu výčby sú v práci miesto klasických obrázkov použité interaktívne programy - Java applety, ktoré umožňujú priamo vyskúšať si danú teóriu.

    Prečo som zvolil práve programovací jazyk JAVA ?

    Java je kompilovaný programovací jazyk. Na WWW stránkach umožňuje vytvárať tzv. Java applety, čo sú vlastne miniaplikácie, ktoré bežia v okne prehliadača. Java vznikla z programovacieho jazyka C so zameraním na nezávislosť na platforme a hardware a s ohľadom na bezpečnosť. Kompilátor skompiluje zdrojový kód do natívneho formátu pre Java Virtual Machine (JVM), čo je prostredie pre beh javovskej aplikácie. Ten je  súčasťou prehliadača (Netscape, Explorer). Kvôli bezpečnosti nemôže applet pristupovať na disk. Nevýhodou interpretácie JVM v prehliadačoch sú ich väčšie hardwarové požiadavky, čo v praxi znamená, že program v Jave je niekoľkokrát pomalší ako podobný v C++. Pomocou Java appletov sa dajú oživiť webovské stránky ale aj vytvárať výukové a vzdelávacie aplikácie. Java applety zaberajú veľmi málo miesta a pri sťahovaní z internetu je to veľké plus pre ich budúce rozširovanie.

    Mojím cieľom je naučiť čo najviac zo základov počítačovej grafiky. Urobiť kompletnú výučbu počítačovej grafiky je ale pre jedného človeka nadľudský výkon, a tak mi prepáčte, že tu nie je všetko. Takže vážený návštevník toľko na úvod a teraz sa môžeme začať zaoberať serióznou výučbou počítačovej grafiky. Veľa úspechov pri štúdiu počítačovej grafiky Vám želá autor

                                                                                              Juraj Štugel.