Texture mapping a sphere

Uživateľská špecifikácia: Applet bude demonštratívne zobrazovať základné princípy mapovania textúry na guľu. Prvou vecou ktoru bude applet umožnovať je zobrazenie guľe pozostávajúcu z nastaviteľného množstva polygónov ktora sa bude dať dragovaním kurzora myši otáčať okolo X a Y osí. Guľu budeme môcť zobraziť buď v sieťovej štruktúre alebo vykresliť celé plné polygóny. Zapnutím “osvetlenia” sa budú polygóny bližšie k svetlu zobrazovať svetlejšie ako polygóny vzdialenejšie. Ďalej budeme mať možnosť skryť odvrátenú stranu guľe, teda polygóny ktoré by pozorovateľ nemal vidieť poskytovať dve názorné mapovania surádnic : z textúry na guľu a z guľy na textúru. Kliknutím na obdĺžnik sa nám surádnice u,v zobrazia na súradnnice x,y,z na guli, zároveň sa nám guľa natočí tak, aby sme daný bod videli. Takisto kliknutím na ľubovolný bod na guľi sa nám bod x,y,z zobrazí na bod u,v. Applet nam týmito zobrazeniamu demonštratívne potvrdí že mapovanie textúry na guľu je bijektívne zobrazenie. Ako bonusová funkcia tu bude samotné namapovanie textúry zeme na guľu. Toto mapovanie textúry bude softwarovo rátane pre každy polygón ktorý vidíme a pre každý pixel, takže vykreslenie jedného obrázku môže trvať pomerne dlho, preto nedoporučujem moc rotovať guľu v tomto móde.

$$$APPLET

Applet Texture mapping a sphere. Author Madaras Martin

Source code for NetBeans