Transformation from World to Viewing Coordinates

a. Let’s have a one fixed coordinate system
b. Let’s choose a second coordinate system as a part of the first one
c. Choose a point and demonstrate its coordinates [x,y] in both coordinates systems

Tento applet sa zaoberá tým, ako možno pretransformovať súradnice jedného súradnicového systému, do iného. Teraz sa pokúsim v skratke vysvetliť, čo sa s ním (s appletom) dá robiť.
Na začiatku máme zadaný súradnicový systém. Kliknutím do plochy si zvolíme bod, ktorého súradnice by sme chceli poznať. V podstate aj toto je už transformácia zo súradnicového systému obrázka (alebo plochy) do mnou zadaného súradnicového systému. No ale to nie je všetko.
Môžeme posúvať (klikneme a držíme) stred súradnicového systému, otáčať jeho osi okolo stredu, alebo meniť veľkosť jednotkového vektora (čiernou farbou). Takisto môžeme pridať aj ďalší súradnicový systém, ako potomka tohto prvého, a postupne podľa ľubovôle, ktorého len chceme (a máme).
Ak si vyberieme z ponuky súradnicový systém, a označíme tzv. checkbox, vidíme, ako sme tie súradnice dostali (v zvolenom systéme).

$$$APPLET

Author Urbanová Elena

Source code